1
(1) 
”Inte se inte höra bara kyssas” gjutet glas, Prag 1978, privat ägo /
2
(2) 
"Inte se inte höra bara kyssas" gjutet glas, Prag 1978, privat ägo /
3
(3) 
"Prillig Tant" grill, dagis, 2,5 m h. Tumba 1978 /
4
(4) 
Tumba med murarsleven 1979 /
5
(5) 
Känseltavla, dagis, 90x100 cm, Tumba 1978 /
6
(6) 
”Käresta” glas, 17x20 cm, Prag 1978 /
7
(7) 
”Sandgjutning” 1977 /
8
(8) 
”Blyg” / "Shy" 60 cm, gips, 1977 /
9
(9) 
”Blyg” / "Shy" 60 cm, gips, 1977 /
10
(10) 
”Blyg” / "Shy" 60 cm, gips, 1977 /
11
(11) 
"Modellen_i_rummet" Konstfack 1975 /
12
(12) 
"Stjärnfall" Moderna Muséet/Ararat 1975
13
(13) 
”Hotet tillintetgjort” brons, 60 cm, 1974
14
(14) 
”Hotet tillintetgjort” detalj, 1974
15
(15) 
Aluminium, 30 cm h. Chelsea 1974
16
(16) 
Aluminium, 30 cm h. Chelsea 1974
17
(17) 
"Robotomerad" trä, stål, porslinslera, 170 cm h. 1974
18
(18) 
"Robotomerad" detalj/ansikte 1974
19
(19) 
"Robotomerad" framsida, 1974
20
(20) 
"Robotomerad" trä, stål, porslinslera, 170 cm h. 1974 /
21
(21) 
”Skog Älv” 3,5x3,5x3 m, Chelsea 1973 /
22
(22) 
”Skog Älv” 3,5x3,5x3 m, Chelsea 1973 /
23
(23) 
”Meditation” skala 1:1, 1973 /
24
(24) 
”Meditation” skala 1:1, 1973 /
25
(25) 
”Meditation” skala 1:1, 1973 /
26
(26) 
”Katten Shelley's huvudteckning” Järnsmide, 2m h. 1973 /
27
(27) 
”Han såg mig” lindträ, 35 cm, 1973 /
28
(28) 
Relief, glasfiber, 90x100 cm, Chelsea 1973 /
29
(29) 
Relief, aluminium, 30 cm h. Chelsea 1973 /
30
(30) 
Relief, stilleben, lera 90x100 cm, Chelsea 1973 /
31
(31) 
Första porträttet, 1972 /
32
(32) 
Första porträttet från sidan, 1972 /