1980... Skulptur / Sculpture
 
(2) 
Översikt 2, Moröbacke torg, Skellefteå 1989 /