1980... Skulptur / Sculpture
 
(3) 
Översikt 3, Moröbacke torg, Skellefteå 1989 /