1980... Skulptur / Sculpture
 
(7) 
"Frö" sten 2, granit, kopparrör, Moröbacke torg, Skellefteå 1989 /