1980... Skulptur / Sculpture
 
(8) 
"Framtiden" sten 3, granit, 80x45x45 cm, Moröbacke torg, Skellefteå 1989 /