1980... Skulptur / Sculpture
 
(34) 
"Hövding Seattle´s förutsägelse” diabas, järn, 150 cm h. Ingesunds Musikhögskola 1986 /