B a r b r o  H e d s t r ö m

"Hetta"
120 x 30 cm
granit
Inköpt av
Statens Konstråd

"Heat"
1.20 m x 0.30 m
granite
Purchased by
The State Art Advisory Commitée

G A L L E R I

Bokhyllan B
Crushed marbles
Dansande
Eld
Flykt
Fragment
Framtiden
Hemlig bok
Hetta
Inuti
Kärlekens bok
Liten tröst
Livets bok
Livets brunn
Meditation / huvud
Meditation / sida
Meditation / helfigur
Requiem
Segla bort - segla hem
Skogsorgel
Skri
Tag min hand
Talbok
Tittar ut - Sticker ut
Tröstplats 2
Urdjur
Vingslag