B a r b r o  H e d s t r ö m

"Skri"
2 m hög x 1 m bred
limmat trä, vitlaserat
Placerad i Inami city, Japan

"Cry"
2 m high x 1 m wide
wood, white wash lasure
Placed in Inami City, Japani

skri

Skri

G A L L E R I

Bokhyllan B
Crushed marbles
Dansande
Eld
Flykt
Fragment
Framtiden
Hemlig bok
Hetta
Inuti
Kärlekens bok
Liten tröst
Livets bok
Livets brunn
Meditation / huvud
Meditation / sida
Meditation / helfigur
Requiem
Segla bort - segla hem
Skogsorgel
Skri
Tag min hand
Talbok
Tittar ut - Sticker ut
Tröstplats 2
Urdjur
Vingslag