Essay "Disktrasa i brons" av Barbro Werkmäster i boken "Kvinnor och skapande", Författarförlaget 1983, ISBN 91-7054-407-7
Text av Harriet Clayhills, om arbetet med "Vi arbetar för Livet", Utställningsboken, Liber Förlag 1983, ISBN 91-38-90370-9
Text av Carina Ostenfeldt, utställningskatalog, Museum Anna Nordlander 1997
Egen utgivning: "Verk, värk & Verksamhet, Skulptur, måleri mm 1971-2014"
(ISBN 978-91-637-6047-1)
Glasstigar" av professor Inga Modén 2015
Citerad: "The New Quotable woman" av Elaine Partnow, ISBN 0-8160-2134-1
         "Your true age" av Judith Partnow Hyman, Ph.D och Elaine Partnow.
          ISBN 978-1-59257-822-1
          "Vem är hon", Kvinnor I Sverige, Norstedts, ISBN 91-1-863422-2