Resumé om Konstnär Barbro Hedström:

Barbro Hedström arbetar framförallt i stål, brons, granit, lera, video, foto och glas. På senare tid alltmer med tusch på papper och duk och på glas med acryl och olja. Hennes teman speglar människans inre och yttre tillstånd och relationen manligt/kvinnligt där den kvinnliga erfarenheten tar en självklar plats. Urkraft – kvinnokraft. En fysisk skulptural närvaro i både två och tre dimensioner.

”Det är här någonstans i den mytiska sfären som Barbro Hedströms konst oftast rör sig. Kring en djupt liggande erfarenhet av kvinnosak snarare än av kultur tillskriven kvinnligenhet och det är i det som hennes konst spränger sig ut ur det rent privata och blir till en erfarenhet av människoskap i världen och i kosmos. Ibland ger den ifrån sig en mjuk viskning liken en rogivande vaggsång, så skriker den till och blottlägger smärtan för att sedan dansa med starka fötter på den nakna jorden tills allt blir en enhet igen likt förlossningens skilda faser.” (Carina Ostenfeldt i katalogtext till Barbro Hedströms utställning på Museum Anna Nordlander) . Utbildad vid konsthögskolor i London, Stockholm och Prag, har Barbro även arbetat som lärare på Konstfack och vid Konstakademier i Kina och Tyskland. Moröbacke Torg i Skellefteå utformades av Barbro med tre granitskulpturer efter en tävling, ett sk parallelluppdrag. Ebba Brahes palats/ Holländska ambassaden i Stockholm fick ett porträtt i brons, föreställande Louis deGeer. Flera kommuner och landsting har köpt in konst av Barbro, men även Statens Konstråd, som 2005 gav henne i uppdrag att utföra skulpturgruppen ”Vingslag” till den nya gården på Hinsebergs Kvinnofängelse.

En essä av konstvetaren B.Werkmäster om bronsskulpturen ”Hotet tillintetgjort” finns att läsa i boken ”Kvinnor och Skapande” och Harriet Clayhills intervjuade Barbro i ett kapitel av sin bok ”Utställningsboken”. Barbro har också arbetat som konsult åt Landstinget i Värmland där hon bodde och verkade i femton år samtidigt som att hon var ordförande i Värmlands Konstnärsförbund under fyra år. Hon har ställt ut och utfört ett antal offentliga verk över hela landet, samt i varit inbjuden till internationella skulptursymposier i Frankrike, Japan, Italien, Norge, Danmark och Vitryssland. I uppslagsverket ”Vem är Hon?” finns Barbro omnämnd, liksom i ett omfattande verk med citat av kvinnor från hela världen sedan antiken fram till idag, - ”The Quotable Woman” av Elaine Partnow, där hon citerats ur en tidningsartikel: ”Jag hade ett ”vanligt” jobb en gång. Min själ somnade.”

Till Barbros första separatutställning i Stockholm 1992 skrev Oscar III, alias Oscar Hedlund, journalist i SvD som inte längre finns ibland oss en artikel med titeln ”Barbro försätter berg” och skrev bland annat: ”Förmodligen har fru Hedström inte fattat att det råder kris i landet, att det inte är någon idé att sätta igång med någonting, att det bara är att apatiskt sitta framför TV:s nyhetssändningar med ett dödmansgrepp om fjärrkontrollen. Vad är den som först jobbar gratis i 2 år, spar och gnetar ihop till kapitalet och sedan drar iväg över halva Sverige för att hålla utställning – galen? Nej, konstnär.”

Att vara konstnär: ”ett sätt att leva, en livsstil, ett uppdrag att ”förvalta sitt pund ”. Utan att för den skull glömma bort glädjen över livet självt, över barn och barnbarn.”

Kontakt: barbrohm@gmail.com samt www.barbrohedstrom.com